The Restless Man | Marde Na Aram (مرد نا آرام) IMVBox

1975 |97 min | Action , Crime , Drama
Watch Later
The movie is currently not available.
Leave your email to get notified when this movie is added to IMVBox:
Report a Problem
رضا با فاطمه قرار ازدواج مي گذارد. امير، پدر رضا، كه راننده ي اتومبيلهاي راه سازي است، براي تأمين هزينه مراسم عروسي فرزندش با گروهي خلافكار، كه ... توسط مردي افليج‌ و آهو اداره مي شود، تماس مي گيرد تا محموله ي هرويين را تحويل گرفته و به رئيس گروه برساند. امير، كه گمان مي كند تحت تعقيب مأموران پليس قرار گرفته، هرويين ها را دور مي ريزد، و در روز مراسم عروسي امير به دست افراد گروه كشته مي شود. فاطمه كه يكي از اعضاي گروه به نام جواد يك دست را ديده به رضا كمك مي كند تا او را بيابد. رضا با تهديد كردن جواد به خانه ي رئيس گروه راه مي يابد و وانمود مي كند كه قصد دارد با آنها همكاري كند. رئيس، كه به واسطه ي آهو به رضا اعتماد كرده، پس از برملاشدن نقشه ي رضا با آهو درگير مي شود و هر دو به دست هم كشته مي شوند. با سر رسيدن پليس رضا با همسرش زندگي جديدي را آغاز مي كند.
MORE
Cast
Synopsis
About The Restless Man